Ви тут
Головна > Світ > Дещо про роялті

Дещо про роялті

роялтіРоялті (англ. royalties) – це юридичний термін, що позначає компенсацію за використання патентів, природних ресурсів, авторських прав та інших видів власності, що виплачується у вигляді відсотка від вартості проданих товарів і послуг, при виробництві яких використовувалися патенти, авторські права та ін.

Роялті в авторському праві – це авторський гонорар; періодичні виплати, що належать власнику авторських прав за кожну публікацію, публічне відтворення або інше використання його твору.

На практиці розміри авторського гонорару встановлюються у вигляді фіксованих ставок, які виплачуються ліцензіатом через узгоджені проміжки часу протягом дії ліцензійної угоди. Ставка авторського гонорару встановлюється у процентах від вартоcті чиcтих продажів ліцензійної продукції, її собівартості, валового прибутку або визначається в розрахунку на одиницю продукції, що випускається. Найбільш поширеним методом є обчислення авторського гонорару у відсотках від вартості продажу продукції.

Роялті у франчайзингу – винагорода у вигляді періодичних відрахувань фіксованих ставок, визначених франчайзером на підставі власної оцінки вартості права використання торговельної марки єдиної франчайзингової мережі, які виплачуються франчайзі франчайзеру щомісяця.

Top