Ви тут
Головна > Техно > Історія фізики

Історія фізики

Фізика − цікава та древня наука, яка може відкрити перед нами усі таємниці існування Всесвіту. Історія фізики починається з античних часів. Саме тоді почали накопичуватися знання, які вперше зумів згрупувати усім відомий філософ античності Арістотель.

Світ змінювався, а історія фізики продовжувалась. Відомі вчені Коперник, Галілей, Ньютон почали формулювати перші фізичні закони. Саме тоді почався бурхливий розвиток такого розділу фізики, як механіка.

Той же Галілей своїм термоскопом відкриває термодинаміку, з якої згодом, коли теплота отримала кінетичне тлумачення, розвинулася статистична фізика. Гілберт проводить перші наукові дослідження з електрики і магнетизму – вони злилися в єдину гілку електродинаміки, коли Ерстед відкрив дію електричного струму на магнітну стрілку.

Від Демокріта до Бору і Резерфорда тягнеться лінія атомізму – основи сучасної науки про будову матерії. Від ньютонівського закону всесвітнього тяжіння до загальної теорії відносності Ейнштейна тягнеться лінія теорії тяжіння.


Оптика як наука на початку свого зародження користувалась законами акустики та гідродинаміки, а вже потім розвинулася до теорії хвиль та до уявлень про квантову природу світла.

Фізика розвивалась, окремі галузі впродовж її історії відокремлювались і ставали основою для зародження абсолютно незалежних наук. Формулювання та теорії ставали все складнішими, а пристрої, які вигадували вчені, все більш дивовижними.

Історія фізики твориться і сьогодні – кілька останніх років погляди усіх вчених фізиків з невимовним азартом спрямовані до Великого адронного колайдера, який може дати нам відповідь про те, як саме утворився Всесвіт.

Історія фізики знала як високі злети, так і болісні падіння. Безлічі теорій не судилося підтвердитись. Зараз здаються очевидними такі речі, як неможливість існування вічного двигуна, чи перетворення каменя на золото, однак історія фізики доводить нам, що були часи, коли визнані мудреці свого часу були свято впевнені, що ці речі цілком реальні. Хтозна, можливо історія фізики зміниться знову і майбутні покоління будуть насміхатися над тими законами фізики, які ми вважаємо істинними.

Top