Ви тут
Головна > Світ > Походження українського народу

Походження українського народу

ukrainciДовгий період бездержав´я XVIII – XIX ст., коли українські землі входи до складу Австро-Угорської, Російської імперії та СРСР вкупі із довголітнім втягуванням нашої країни в орбіту Московії підштовхнув вітчизняних істориків до обґрунтування теорій походження українського народу і усвідомлення національної ідентичності. Отже, сьогодні ми спробуємо з’ясувати, звідки походять українці.

Трипільсько-арійська теорія походження українців

Заради правди слід вказати, що зараз не існує єдиної і загальноприйнятої теорії походження українського народу, натомість є багацько умовиводів різного типу істориків. Серед теорій виникнення української народності дуже розповсюдженою є трипільсько-арійська. Принаймні, ця концепція є найпатріотичнішою і однією з найдавніших. Слідуючи цьому напряму − український народ зародився у 4-3 тис. або 2-1 тис. до н. е., тобто, за часів Трипілля або давніх аріїв.

Дехто з етнографів, до прикладу, Ф. Вовк, схиляється до думки, що трипільці могли змішатись з арійцями, однак в такої версії походження українського етносу не так вже й багато прихильників. Необхідні для виникнення українського народу умови могли з´явитись як предтеча утворення Київської Русі, бо саме на підході до IX ст, заселення більшості земель, вихідці з правобережного Полісся асимілювалися із скіфо-сарматами, фракійцями, германцями, тюрками та іншими вихідцями з Азії.

Азійська теорія

Таким чином, азійська концепція, у дечому схожа із трипільсько-арійською концепцією походження українського народу, теж має право на існування, хоча стверджувати, що половці чи інші азійські народи є предками українців − не можна, рівно як і не визнавати їх впливу на сучасну українську культуру.ukraina

Ранньослов’янська теорія

Український народ міг виникнути в V – VIII ст, у так зване Раннє Середньовіччя − говорить нам ранньослов’янська теорія походження українського народу. Вона є найбільш переконливою, оскільки є логічною й для європейської історії, за якою сучасні європейські нації почали формуватись після падіння Римської імперії, на периферії якої також знаходились і українські землі.

Києво-руська концепція походження українського народу

Щодо києво-руської концепції походження українського народу, згідно з якою український етнос міг виникнути значно пізніше, вже за часів існування держави Київська Русь, то до неї виникає чимало запитань. До того ж, решта народів − англійці, французи, чехи − виникли задовго до появи своїх держав, то ж логічно, що й українська нація зародилась до появи Київської Русі.

Слід вказати, що концепції походження українського народу, які прямо вказують на національну ідентичність українців, були неугідними як за часів СРСР, так і на часі Російської імперії, однак і в XXI столітті співвітчизникам доводиться відстоювати право на власну історію.

Пізньосередньовічна теорія

Так, за часів Російської імперії та СРСР панувала пізньосередньовічна теорія походження українців, яка є доволі заполітизованою. Слідуючи цій концепції, головним лобістом якої був М. Погодін, українці є сумішшю поляків, чехів, угорців і німців. Прийшовши з-за Карпат на українські території, вони зайняли місце росіян, що, власне, складали найдавніше населення України і втекли від монгольської навали до межиріччя Оки та Волги.

Теорія “братніх народів”

Чимало послідовників отримала іще одна політично вигідна Кремлю концепція давньоруської народності, сформулювана у 1947 році В. Мавродіним і підтримана у тезах ЦК КПРС.  За нею Русь зі столицею у Києві заснував окремий східнослов’янський етнос, що був подроблений Литвою та Польщею, а три народи, а саме росіяни, українці та білоруси, що постали у результаті асимілятивних процесів, мріяли про возз’єднання, то ж експансія Російської держави щодо українців та білорусів виступає у цій теорії як поновлення історичної справедливості.

Це була офіційна радянська схема історії східних слов’ян, яка втовкмачувалась у голови аж до припинення існування СРСР, однак її тези щодо українців широко апробуються сучасними політтехнологами. Приміром, ця концепція «спільної колиски» досі є панівною у Білорусі й Росії, а з приходом у цих країнах до влади схильних до тоталітаризму та імперських амбіцій політиків, теорія єдності слов´ян стала практикуватись у прагненні відтягнути Україну від євроінтерграційного простору і «приліпити» її до Євроазійського й Митного Союзів.

Не зважаючи на 23-літній період української державності в громадсько-політичному житті України досі точиться полеміка щодо походження українського народу. Певну невизначеність пояснюють тим, що наша нація ще молода, а ідеї другосортності українців втокмачувались протягом століть, тож саме тепер, коли пишуться сторінки нового героїчного епосу українців, перед співвітчизниками, молоддю зокрема, постало завдання позбутись відчуття меншовартості і заявити про себе вголос усьому світу!

Підготувала Олеся Товт

Top