Ви тут
Головна > Світ > Про поняття оригіналу у видавничій справі

Про поняття оригіналу у видавничій справі

Нам часто доводиться чути такі терміни: авторський оригінал, видавничий оригінал. Яка ж між ними різниця?

Перш за все, слід визначитися зі значенням терміна “оригінал”. Це опрацьована відповідним чином і оформлена за встановленими правилами текстова та ілюстративна інформація (існують суто ілюстративні, суто текстові оригінали та змішані), яка призначена для відтворення шляхом друкування.

Існує також поняття кодованого оригіналу – це оригінал, що записаний на носії інформації та опрацьований програмними засобами і призначення якого – відтворення на друкувальному пристрої.

Спираючись на подані визначення, неважко дати дефініцію авторському оригіналу – це оригінал, що підготований одним автором чи колективом авторів за певним стандартом. Призначення авторського оригіналу – редакційно-видавниче опрацювання у видавництві.

Видавничий оригінал – це сукупність оригіналів усіх частин видання (текст, ілюстрації, елементи зовнішнього оформлення), вичитаний, розмічений для подальшого макетування та художнього оформлення.

Видавничий оригінал як правило надходить до редакції в електронному цифровому форматі. редакція ж готує матеріал за допомогою спеціального програмного видавничого забезпечення, що дозволяє опрацьовувати видавничі оригінали в уніфікованому вигляді, що сприяє злагодженості редакторського процесу.

Top