Ви тут
Головна > Світ > Важливість вивчення предмету “Синтаксис сучасної української мови”

Важливість вивчення предмету “Синтаксис сучасної української мови”

У сукупності лінгвістичних дисциплін, що викладаються на філологічному факультеті університетів і педінститутів України, синтаксису належить центральне місце. У синтаксичному ярусі — завершальній ланці мовної структури — знаходять функціональну оцінку всі засоби мови й мовлення.

Тому написання рефератів з предмету “Синтаксис сучасної української мови” є обовязковими при навчанні на філологічному факультеті університетів. Дотепер в мережі Інтернет рефератів і курсових робіт з синтаксису української мови розміщено дуже мало. Одним з небагатьох освітніх сайтів, які розміщують дані роботи є сайт 5ka.at.ua – Реферати безкоштовно. Розділ Мовознавство запропонованого сайту являє собою першу спробу задовольнити потреби студентів філологічних факультетів як університетів, так і педінститутів України.

В матеріалах рефератів можна знайти ті теоретичні ідеї і положення, які найповніше відбивають сучасний стан синтаксичної науки і мають більшу пояснювальну силу. Особливу увагу звернуто на питання, що перебувають тепер у центрі зацікавлень теоретиків-синтаксистів і отримують неоднозначні розв’язання. Адже до неодмінних завдань вищої філологічної освіти входить прилучення студентів до сучасного стану лінгвістичної думки.

На сайті поєднано усе цінне, апробоване, яке пов’язане з вітчизняною лінгвістичною традицією, і ті безперечні здобутки, що їх внесли до мовознавчої скарбниці лінгвісти інших країн. Також на сайті 5ka.at.ua в рефератах з синтаксису української мови описані принципи функціонального аналізу синтаксичних явищ, що допомагає рельєфніше показати вершинний характер синтаксису у мовній системі, його підпорядкування двом визначальним функціям мови — комунікативній і когнітивній. Необхідність вивчення синтаксичної будови мови з позицій функціоналізму викликана й тим, що останній переборює наявні в теорії традиційного синтаксису вияви еклектики у висвітленні ряду синтаксичних явищ, вносить істотні корективи щодо виділення системи синтаксичних одиниць, їх ієрархії та функцій.

У більш як 50 рефератах по синтаксису української мови основну увагу приділено фундаментальним поняттям синтаксису: синтаксичним одиницям та їх функціях, синтаксичним зв’язках і семантико-синтаксичним відношенням.

У розділі Мовознавство сайту Реферати безкоштовно висвітлено основні питання синтаксису сучасної української літературної мови. У кожному рефераті чи курсовій роботі подано використану літературу, яка здебільшого охоплює найважливіші монографічні праці з теорії синтаксису української мови, а також концептуальні студії зарубіжних учених. Отже, якщо Ви шукаєте реферат про предмет синтаксису, синтаксичні одиниці і все про синтаксис сучасної української мови, то Вам необхідно ознайомитись з матеріалами сайту 5ka.at.ua.

Top